ترفندهای مختلف برای گرفتن شیر! (طنز)

گرفتن شیر از کارهای سخت روزگار است. اساتید و بزرگانروش های مختلفی برای انجام این کار ارائه داده اند که به شرح زیر است؛

********************

روش نیوتن:

اجازه بده که شیر بگیرتت.

برای هر عملی عکس العمل برابری و در جهت عمل وجوددارد.

که این بدین معناست که شما شیر را گرفتهاید.

********************

روش انشتین:

خلاف مسیر شیر بدوید.

بر اساس سرعت نسبی، شیر با سرعت بیشتری می دود و زودترخسته می شود.

اکنون شما می توانید بآسانی او را به تلهبیندازید.

********************

روش مهندس نرمافزار:

گربه ای را بگیرید و ادعا کنید که او شیراست.

درصورتیکه کسی مخالفتی کرد که این شیر نیست به اوبگوید که بزودی برنامه بروزرسانی شیر شدنش بزودی آماده می کنید.

********************

روش سازمان اطلاعات وجاسوسی:

هر حیوانی که دم دست بود را بگیرید و با بازپرسی وشکنجه به او بقبالانید که او شیر است.

********************

روش شهرداری:

تمامی مسیر رفتو آمد شیر رو بکنید و چاله چوله درست کنید.

یا شیر می یوفته تو یکی از چاله ها و گیر می کنه یاپاش می پیچه که در هر دو صورتش هم می میره.

********************

روش سازمان نظارت براینترنت:

شیر رو از دید همه مخفی کنید و بگید که شیرمرده.

********************

روش سازمانآب:

آب رو بر روی شیر ببندید تا از تشنگیبمیرد.

********************

روش اسرائیلی:

شیر رو محاصره کنید و ورود و از ورود و خروج از منطقهجلوگیری کنید.

شیر یا از گشنگی می میره یا خودشو به کشتن میده.

********************

روش رسانه های گروهی:

با یک پوشش خبری گسترده و همه جانبه خبر با دام افتادنشیر رو اعلام کنید.

اون وقت همه باورشون میشه، حتی خود شیره.

********************

روش فروشگاه های زنجیرهای:

به شیر غذای تاریخ گذشته بدید. بعد که خورد و مرد،بگیرید.

********************

روش انگلیسی:

خوتون رو شبیه شیر ماده کنید و برید طرفش. شب که توبلغش هستید بزنید بکشیدش.

********************

روش جورج بوش:

اون شیر را به اوسامه بن لادن مرتب کرده و به او شلیککنید.

********************

روش بانک:

اول یه لانه در اختیارش قرار دهید. همین که بهش عادتکرد بزنید و خرابش کنید.

شیره از غصه انرژیشو از دست می ده اون وقت می تونیدبگیریدش.

/ 0 نظر / 3 بازدید