تک جمله های مشاهیر (سری اول)

 

آبراهام لینکلن:
 همه کس می توانند بدبختی را تحمل کنند، اگر می خواهید اخلاق کسی را امتحان کنید به او قدرت بدهید.

آلفرد دوموسه:

آدمی شاگردی است که درد و اندوه او را تعلیم می دهد و هیچکس بدون احساس این معلم قادر به شناسایی خود نیست.

آناتول فرانس:
هیچ عیب ندارد که شما فهیم و فیلسوف باشید، ولی اگر هستید طوری رفتار کنید که کسانی که با شما حرفی میزنند شما را به سادگی خودشان تصور کنند.

آناتول فرانس:
 هرگز با احساساتی که از اولین برخورد نسبت به کسی پیدا می کنید نسنجیده اعتماد نکنید.

آناتول فرانس:

خنده بهترین اسلحه جنگ با زندگی است.


بقیه در ادامه مطلب


 

آنتوان چخوف:
انسان همان است که خود باور می کند.

آنده ژید:
هرکس باید راه زندگی خودش را پیدا کند و از آن راه برود، نه از راه زندگی دیگری.

ابن سینا:
هرچه را شنیدی مادام که دلیلی بر خلاف آن نداری ممکن بدان.

ابوالفضل بیهقی:
مردان بزرگ نام بدان گرفتند که چون بر دشمن دست می یافتند، نیکویی می کردند و از او درمی گذشتند.

ادوارد گیبن:
بادها و امواج سهمگین پیوسته طرف قابلترین ملاحان هستند.

استاندال:
در تنهایی و عزلت هرچیزی را می توان کسب کرد به استثنای شخصیت.

اسپینوزا:
فقط تا حدی به لذت و تفریح بپرداز که برای حفظ تندرستی ات لازم باشد.

اسکار وایلد:
همیشه دشمنان خود را ببخش چیزی بیش از این آنها را ناراحت نمی کند.


امرسون:
اعتماد به نفس اولین راز کامیابی است.

امیل زولا:
تا به حال بیشتر کسانی موفق شده اند که کمتر تعریف شنیده اند.

/ 0 نظر / 19 بازدید