اس ام اس فلسفی و عرفانی جدید . . .

 

اس ام اس فلسفی و عرفانی خرداد 88 ، اس ام اس عرفانی جدید

اس ام اس زیبا و جملات قصار ، اس ام اس موفقیت ، اس ام اس پند آموز

اس ام اس معنی دار جدید ، اس ام اس مفهوم دار ، اس ام اس با کلاس

 

همچون باران باش ، رنج جدا شدن از آسمان را در سبز کردن زندگی جبران کن . . .

شهامت گله ، ناشی از چوپان بیدار است . . . 

بشر وقتی امید و رویایی نداشته باشد ، مرده ای بیش نیست . . .

شریف ترین دل ها دلی است که اندیشه آزار کسان در آن نباشد . . .

حاصل عشق مترسک به کلاغ ، مرگ یک مزرعه است . . .

بقیه در ادامه مطلب


 

   آزادی معبود من است ، به خاطر آزادی

 هر خطری ، بی خطر است

هر دردی ، بی درد است

هر زندانی ، رهایی است

هر مرگی ، حیات است

(دکتر علی شریعتی - دفتر های سبز )

ترس از مرگ نا رواست ، زیرا تا آن هنگام که من هستم ، مرگ نیست ،

و آنگاه که مرگ هست ، من نیستم ، ترس از چیزی که با آن روبرو نمیشوم نابجاست . . .

دوست داشته باش و زندگی کن ، زمان برای همیشه از آن تو نیست . . .

کسی که چند آرزوی درهم ورهم دارد به هیچ کدام از آنها نمی رسد مگر آنکه با ارزشترین

 آنها را انتخاب کند و آن را هدف نهایی خویش سازد . . .

 اگر شیفته کارت نباشی ، روانت بیمار می شود و در نهایت پیکرت از پای در خواهد آمد . . .

آیا از بخشندگی و مهربانی که نخستین حالات خداوند است ، در ما نشانی هست ؟

با ولخرجی تنها مال نمی رود ، زمان ارزشش فراتر است ، و آن هم نابود می شود

گر آماده نباشیم ارزشمندترین زمان ها را نیز از دست خواهیم داد ، و کسی که آماده

نیست بخت کمتری برای پیروزی خواهد داشت ، آمادگی یعنی بروز بودن

در هر حرفه و کاری . . .

/ 0 نظر / 16 بازدید