چیزهایی که اعصاب رو موقع رانندگی تو ایران بهم می ریزه!

کلاس رانندگی در ایران با کلاس رانندگی در بقیه دنیامتفاوت است. نکته جالب تر اینکه شهرهای ایران خودشان نیز کلاس خواص خودشان رادارند. مثلاً کلاس رانندگی تاکسی های ترکی برای توریست هایی که به ایران می آیندزبان زد شده است.

بهرحال در این کلاس های رانندگی موارد مشترکی است کهاعصاب رانندگان را به هم می ریزد. بهم ریختن اعصاب راننده مساوی است با تصادف! ولیتا بحال متاسفانه تلاش کمی برای کم کردن این فشار به رانندگان شده است. بعضی ازموارد بشرح زیر است؛

۱.نور بالای اتومبیل روبرویی یا پشت سری

۲. حرکت کردن آرام اتومبیل جلویی در وسط خیابان بطوریکه شما نتوانید نه از سمت چپ سبقت بگیرید نه از سمت راست.

۳. حرکت بدون دلیل مارپیچ اتومبیل جلویی که قدرت تشخیصحرکت بعدی او را از شما بگیرد.

۴. ترمز ناگهانی تاکسی ها یا دیگر اتومبیل ها در وسطخیابان

۵.بوق های بی دلیل اتومبیل پشت سری برای باز کردن راهدرصورتی که راهی برای باز کردن وجود ندارد.

۶.دوبله پارک کردن اتومبیل ها بگونه ای که جاده مسدودشود.

۷. عدم رعایت حق تقدمی که باعث ایجاد ترافیک میشود.

۸.هنرنمایی بعضی اتومبیل ها در چراغ قرمز برای ردکردن چراغ قرمز

۹. آماتورهایی که فکر می کنند حرفه ای هستند و در بینماشین ها لایی می کشند.

۱۰. اتومبیل هایی که در بریدگی ها اول میان وسط خیابانبعد سمت راست را برای نیامدن اتومبیل نگاه می کنند.

۱۱. عابر پیاده ای که موقع چراغ سبز تازه یادش می افتهکه از خیابان رد بشه.

۱۲.مسافری که داری با سرعت ۱۰۰ کیلومتر حرکت می کنی وخواهان پیاده شدن در همان جاست و بر خواسته خود پافشاری می کند.

۱۳.ماشین جلویی که ازش آشغال به بیرون پرت میکنند.

۱۴.چاله چوله های شهرداری محترم که هر چقدر هم ماهرباشی، جاده هم حفظ باشی، آخرش تو یکیش می افتی

۱۵.تابلوی حداکثر سرعت مجاز که زده مثلا با ۴۰کیلومتر باید بری

۱۶. صف ۲۰۰ تایی ماشین که برای فقط یک مسافر! پشت سرهم ایستادن و ایجاد ترافیک می کنند که شما مجبور می کنند برید تو صفبایستید.

۱۷. سرعت گیرهای عجیب و نابجا

۱۸. ماشین هایی که برای خوش و بش در حال حرکت در کنارهم سرعتشون رو کم می کنند و انگار نه انگار که بقیه هم تو جاده هستن.

۱۹.مسافرهایی که برای تاکسی گرفتن اومدن وسطخیابون

۲۰.اتوبوس های شهری ای که همیشه در حال کورسهستند.

۲۱.جریمه هایی که نه خودت نه روحت ازشون خبر داره ولیموقع گرفتن عدم خلافی برات صادر شده و باید پرداختشون کنی.

۲۲. کارت سوختی که یا کار نمی کنه، یا یه پمپ در میونکار می کنه، یا پمپ خراب شده، یا کارتت رو دزدیدن یا اصلاً کارتت سوختنداره.

۲۳. وقتی که باید برای تعویض پلاک بذاری. از صبح وقتیحتی خروس ها هم خوابند باید بری تو صف تعویض پلاک تا شاید شانس بیاری کارتبشه.

واقعاً رانندگی در ایران کلاس و اعصاب خاص خودش روداره. برای همه راننده های ایرانی طلب صبر می کنم.

/ 0 نظر / 14 بازدید